Logo
BLOG ARTURA PAŁYGI

Żeby co?
Artur Pałyga | 10.09.2021

Po co się żyje? Ileż można wjeżdżać z tym pytaniem? Banał. Patos. A właśnie nie. A właśnie czas znów...
Postac
Dorota
Chaniecka
Postac
Wiesław
Kupczak
Postac
Michał
Piotrowski
Postac
Marek
Rachoń