Ludzie Teatru

Dyrekcja

Dyrektor
Zdjęcie
Zastępca Dyrektora
Zdjęcie

Seniorzy współpracujący z Teatrem

Roman Michalski

Ludzie Teatru

Danuta Klima
Główna Księgowa
Małgorzata Długowska-Błach
Pełnomocnik Dyrektora ds. Produkcji
Aleksandra Czapla-Oslislo
Brand Manager
Artur Pałyga
Dramaturg
Miłosz Markiewicz
Kierownik Literacki
Renata Goliasz-Janiszewska
Rzecznik Dyrektora ds. Kontaktu z Miastami Metropolii. Koordynator Edukacji Teatralnej
Emanuela Żukowska
Menadżer Biznesu
Marek Rachoń
Aktor | Dyrektor Szkoły Aktorskiej
Katarzyna Malcharek
Koordynator Pracy Artystycznej i Technicznej
Weronika Król
Asystentka Koordynatora Pracy Artystycznej i Technicznej
Anna Wagner
Promocja i Marketing
Magdalena Molska
Promocja i Marketing
Anna Podsiadło
Archiwum Artystyczne i Biblioteka
Dagmara Gumkowska
Specjalistka ds. Współpracy Międzynarodowej i Impresariatu
Barbara Chodacka
Kierownik Biura Obsługi Widzów
Karolina Czarnecka
Kasa Biletowa
Maciej Derda
Biuro Obsługi Widzów
Natalia Juranek
Biuro Obsługi Widzów
Agnieszka Zarychta
Biuro Obsługi Widzów | Koordynator ds. Dostępności
Ewa Kokuła
Kasa Biletowa
Ewa Wójcik
Kasa Biletowa
Jadwiga Lemańska
Projektantka graficzna
Przemysław Jendroska
Fotograf
Julia Korus
Asystentka Dyrektora
Sylwia Szewczyk
Asystentka Zastępcy Dyrektora | Specjalista ds. BHP
Dorota Damec
Asystentka Pełnomocnika Dyrektora ds. Produkcji
Teresa Kundich
Kierownik Kancelarii | Specjalista ds. pracowniczych
Agnieszka Zadowoj
Kancelaria
Paulina Żuralska
Kancelaria
Małgorzata Juszczyk-Frączek
Zastępca Głównej Księgowej
Joanna Banek
Księgowość
Izabela Koniarek
Księgowość
Martyna Kowalska
Księgowość
Agnieszka Kubik
Księgowość
Magdalena Wróblewska
Sekretarka Szkoły Aktorskiej | Administrator Majątku
Agnieszka Sowińska
Specjalista ds. Zamówień Publicznych
adw. Marcin Prasałek
Mecenas
adw. Ewa Rodzim
Mecenas
Maciej Rokita
Kierownik Działu Produkcji i Obsługi Sceny
Wojciech Smolarczyk
Montażysta Dekoracji (Brygadzista)
Mateusz Banek
Montażysta Dekoracji
Mariusz Konieczny
Montażysta Dekoracji | Kierowca
Andrzej Kozak
Montażysta Dekoracji
Sebastian Krysiak
Montażysta Dekoracji
Piotr Sobota
Montażysta Dekoracji
Piotr Stanusz
Montażysta Dekoracji
Jerzy Śpiewakowski
Montażysta Dekoracji | Kierowca
Robert Witkowski
Montażysta Dekoracji
Sebastian Zastróżny
Montażysta Dekoracji
Anna Malinowska
Kierownik Pracowni Krawieckiej
Barbara Manowska
Krawcowa
Beata Prudło
Krawcowa
Jolanta Woszczyńska-Kolonko
Krawcowa
Aneta Oskard
Garderobiana (Brygadzistka)
Joanna Kulik
Garderobiana
Jolanta Maciaszczyk
Garderobiana
Małgorzata Szpiech
Garderobiana
Agata Nowak
Magazyn Kostiumów
Wioleta Krysiak
Kierownik Działu Charakteryzacji
Teresa Melek
Charakteryzatorka
Karina Karpiczak
Charakteryzatorka
Jerzy Graczyk
Kierownik Pracowni Stolarskiej
Robert Sojka
Stolarz
Agata Kurzak
Kierownik Pracowni Malarsko-Modelatorskiej
Berta Witowska
Malarz | Modelator
Maria Machowska
Realizator Światła
Waldemar Janiszek
Oświetleniowiec Sceny
Piotr Roszczenko
Oświetleniowiec Sceny
Bartłomiej Sowa
Oświetleniowiec Sceny
Szymon Suchoń
Oświetleniowiec Sceny
Krzysztof Woźniak
Oświetleniowiec Sceny
Tomasz Wustrau
Oświetleniowiec Sceny
Mikołaj Lichtański
Realizator Dźwięku
Marcin Łyczkowski
Realizator Dźwięku
Mirosław Witek
Realizator Dźwięku
Barbara Dudek
Inspicjentka/ Suflerka
Dagmara Habryka-Białas
Inspicjentka | Suflerka
Anna Kandziora
Inspicjentka | Suflerka
Piotr Solecki
Stroiciel ​Instrumentów Muzycznych
Konrad Parys
Kierowca | Zaopatrzeniowiec
Artur Ficner
Kierowca | Zaopatrzeniowiec
Jacek Stanoszek
Kierownik Działu Techniczno- Gospodarczego. Główny Elektryk
Jerzy Boczkowski
Elektryk
Andrzej Łatacz
Konserwator
Janusz Michnik
Konserwator
Jacek Misiak
Recepcjonista | Strażak
Damian Chwaliszewski
Recepcja (Brygadzista)
Zbigniew Jaszczak
Recepcja
Marek Kazibudzki
Recepcja
Aldona Kusiak
Recepcja
Jacek Nos
Recepcja
Romuald Smolarz
Recepcja
Dariusz Sobieraj
Rekwizytor
Danuta Boczkowska
Personel gospodarczy
Angelika Dumana
Personel gospodarczy
Izabela Graczyk
Personel gospodarczy
Katarzyna Jabłeka
Personel Gospodarczy
Bożena Kaczmarczyk
Personel gospodarczy
Dorota Kopytko
Personel gospodarczy
Halina Kotuła
Personel gospodarczy
Barbara Stoltman
Personel gospodarczy
Joanna Zając
Personel gospodarczy (Brygadzistka)