Szeol / שאול

Spektakl gościnny ok 1h

czarno-białe zdjęcie, 4 osoby siedzące na krzesłach w plenerze

SZEOL to opowieść o pragnieniu i gotowości do życia pełnego i rozwibrowanego jak oddychanie ogniem. Projekt Szeol powstał z inspiracji i fascynacji III Symfonią pieśni żałosnych Henryka Góreckiego. Rozbrzmiewa w nim też Kwartet na koniec świata Oliviera Messiaena oraz Miserrere Gregorgia Allegriego. Nad wszystkim jednak góruje głos trąbki – kreśląc i przecinając zenit i nadir dźwięku, aby:   Snuć miłość, jak jedwabnik nić wnętrzem swym snuje, Lać ją z serca, jak źródło wodę z wnętrza leje, Rozkładać ją jak złotą blachę, gdy się kuje Z ziarna złotego, puszczać ją w kłąb, jak nurtuje Źródło pod ziemią. – W górę wiać nią, jak wiatr wieje, Po ziemi ją rozsypać, jak się zboże sieje. Ludziom piastować, jako matka swych piastuje.   Stąd będzie naprzód moc twa, jak moc przyrodzenia, A potem będzie moc twa, jako moc żywiołów, A potem będzie moc twa, jako moc krzewienia, Potem jak ludzi, potem jako moc aniołów, A w końcu będzie jako moc Stwórcy stworzenia. Adam Mickiewicz

Wrocławska premiera zaplanowana jest na 3 grudnia 2021 w Instytucie Grotowskiego na Scenie Teatru Laboratorium. Pokazy w Katowicach odbędą się 8 i 9 grudnia o godzinie 19.00 na Scenie w Galerii

Projekt finansowany przez: Instytut Grotowskiego we Wrocławiu oraz TEATROGRANTY 2021, Katowice Miasto Ogrodów.

Udział biorą:

Wykonanie
Monika Wachowicz
Aranżacja tematów jazzowych oraz improwizacja na trąbce
Marcin Markiewicz / Cozer

Repertuar

Przeczytaj