„Szekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)” J. Limon – spotkanie promocyjne

Scena w Malarni

Zdjęcie  z spektaklu "Szekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)" J. Limon - spotkanie promocyjne

W spotkaniu wezmą udział prof. Tadeusz Sławek, prof. Marta Gibińska, ks. Piotr Brząkalik oraz prof. Mieczysław Juda.

Fragmenty książki przeczyta Michał Piotrowski

"Szekspir. Siedem grzechów głównych (z zarazą w tle)": Bogato ilustrowany, wnikliwy esej, pokazujący, że grzech stanowi siłę napędową wszystkich głównych postaci szekspirowskich, zarówno w komediach, jak i tragediach. Wyselekcjonowane fragmenty dramatów, w których obecność grzechów głównych jest bardzo wyraźna, autor zestawia z ikonografią epoki, głównie niderlandzką. Obrazy nie zostały jednak dobrane na zasadzie wyszukiwania „ilustracji” do poszczególnych scen, lecz wspólnoty wrażliwości i widzenia świata. Dzięki temu Limon tworzy obraz epoki (renesansu i baroku), która wyrosła na fundamencie nowo powstałej kultury miejskiej.

Oficjalna premiera książki zaplanowana jest na kwiecień, zwyczajowo okrzyknięty miesiącem Szekspira, przyjęło się bowiem uważać, że 23 kwietnia przypadają urodziny mistrza ze Stratford. Z okazji promocji tytułu zapraszamy na aż 7 spotkań promujących, które odbędą się w 7 miastach Polski. Spotkania prowadzić będą uznani szekspirolodzy, angliści, krytycy sztuki, ludzie teatru, a prywatnie – przyjaciele Jerzego Limona.

Jest to ostatnia książka Jerzego Limona, jaką napisał przed śmiercią, spotkanie, więc będzie zarówno spotkaniem promującym publikację, jak i spotkaniem odrobinę wspomnieniowym.

Repertuar

Przeczytaj