7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: spotkanie „Między światami”

Scena w Malarni tłumaczenie na PJM 1 h 30'

Biały tekst na niebieskim tle, w niektórych miejscach litery nachodzą na siebie

7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: spotkanie „Między światami" z tłumaczeniem na PJM.

Spotkanie z Klaudią Wysiadecką autorką prezentowanej podczas Festiwalu instalacji, Justyną Szklarczyk-Lauer z ASP w Katowicach oraz Dagmarą Stanosz z Fundacji Antropologii Komunikacji „Ingraft".

Czy zastanawialiście się kiedyś, w jaki sposób słowa wypowiadane przez osobę słyszącą odbiera osoba niesłysząca lub niedosłysząca? W jaki sposób można spróbować zwizualizować odbierany przez nią tekst?
„Między światami” to instalacja typograficzna prezentująca relacje między światem osób słyszących i niesłyszących. Instalacja zachowana jest w stylistyce poezji konkretnej, łączącej elementy poezji i sztuk wizualnych.
Elementem towarzyszącym przygotowaniu instalacji była publikacja artystyczna dotycząca poszukiwania własnej tożsamości osób żyjących na pograniczu świata dźwięku i obrazu.

Zobacz pełen repertuar 7. Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR!

Dołącz do nas na Facebooku!

EN: 7th International Festival OPEN THE DOOR: Between worlds

Have you ever wondered how words spoken by a hearing person are received by a deaf or hard-of-hearing person? How can you try to visualise the text they receive?

“Between Worlds” is a typographic installation that presents the relationship between the hearing and deaf worlds. The installation is kept in the style of concrete poetry, combining elements of poetry and visual arts.

An accompanying element in the preparation of the installation was an art publication on the search for one’s own identity by people living on the borderline between the world of sound and image.

The festival will include a meeting with the author Klaudia Wysiadecka, Justyna Szklarczyk-Lauer from the Academy of Fine Arts in Katowice and Dagmara Stanosz from the “Ingraft” Foundation for Anthropology of Communication.

Repertuar

Przeczytaj