7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: Hamlet (Peru)

Chela De Ferrari

tłumaczenie na PJM Duża Scena napisy w języku polskim audiodeskrypcja 1 h 35'

Mężczyzna z koroną na głowie, zdjęcie w kolorze pomarańczowym

7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: Hamlet, Teatro La Plaza (Peru)

Spektakl z napisami w języku polskim, audiodeskrypcją oraz tłumaczeniem na PJM.

Grupa osób z zespołem Downa przejmuje scenę, aby podzielić się swoimi pragnieniami i frustracjami poprzez swobodną adaptację „Hamleta”. Sztuka czerpie zarówno z tekstu Szekspira, jak i z życia aktorów i aktorek, a za punkt wyjścia przyjmuje pytanie dotyczące istnienia, które postawił nam sam autor: być albo nie być? Co oznacza „być” dla osób niemogących znaleźć przestrzeni, w których są brani pod uwagę, respektowani? W przeszłości osoby z zespołem Downa były uważane za ciężar, za społeczny margines. Jaką wartość i znaczenie mają takie osoby dziś, w świecie, dla którego wydajność, zdolność produkcyjna i niemożliwe do osiągnięcia wzorce konsumpcji i piękna są miarą człowieczeństwa?

Prezentacja spektaklu odbywa się we współpracy z Międzynarodowym Festiwalem Teatralnym Boska Komedia w Krakowie oraz Centrum Kultury „Zamek" w Poznaniu.

Zobacz pełen repertuar 7. Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR!

Dołącz do nas na Facebooku!

EN: 7th International Festival OPEN THE DOOR: Hamlet (Peru)

A group of people with Down syndrome take the stage to share their desires and frustrations through a free version of “Hamlet”. The play is built between Shakespeare’s text and the actors lifes and as a starting point takes the question asked by author: to be or not to be?

What does it mean to be for people who can’t find spaces where they are not considered? Historically, people with DS have been considered a burden, a social waste. What value and meaning do they have today in a world where efficiency, production capacity and unattainable models of consumption and beauty are the paradigm of the human being?

Realizatorzy

scenariusz i reżyseria
Chela De Ferrari
współpraca dotycząca reżyserii i pracy nad scenariuszem
Jonathan Oliveros, Claudia Tangoa, Luis Alberto León
choreografia
Mirella Carbone
przygotowanie wokalne
Alessandra Rodríguez
wizualizacje
Lucho Soldevilla
reżyseria świateł
Jesús Reyes
produkcja
Teatro La Plaza

Obsada

Hamleci
Octavio Bernaza, Jaime Cruz, Lucas Demarchi, Manuel García, Diana Gutierrez, Cristina León Barandiarán, Ximena Rodríguez i Álvaro Toled

Repertuar

Przeczytaj