6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Kobieta i życie” | wydarzenie towarzyszące

tekstMalina Prześluga

Festiwal OPEN THE DOOR Scena w Malarni Data premiery 14/01/2023

Dwie kobiety i mężczyzna siedzą na kanapie, za nimi stoi kobieta i patrzą przed siebie, wszyscy przykryci są jednym kocem - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Spektakl z tłumaczeniem na PJM

Bądź miła. Bądź grzeczna. Uśmiechaj się. Nie podnoś głosu. Stój w szeregu. Przytakuj. Nie odzywaj się. Bo mężczyźni są od kary, a kobiety są od ciszy. To zaledwie niektóre z lekcji, które odbiera główna bohaterka tekstu Maliny Prześlugi – pieśni o współczesnej kobiecie, która próbuje zrozumieć swoje miejsce w społeczeństwie. Jak my wszyscy. Bo to właśnie opowieść o każdej z nas. O codzienności, wyzwaniach, wymaganiach, zależnościach, nierównościach, wstydzie, bólu, strachu. Ale też o walce o siebie, która wypływa właśnie ze wspólnych doświadczeń. I o miłości. Tej najważniejszej – siostrzanej.

Dramat „Kobieta i życie” został nagrodzony w IV Konkursie Dramaturgicznym STREFY KONTAKTU 2021 organizowanym przez Wrocławski Teatr Współczesny oraz Miasto Wrocław.

Koprodukcja Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach oraz Teatru im. J. Słowackiego w Krakowie

 

ENG Woman and Life 

Be nice. Be polite. Smile. Don’t raise your voice. Stand in line. Nod. Don’t speak up. Because men are for punishment and women are for silence. These are just some of the lessons learnt by the main character in Malina Prześluga’s text – a song about a contemporary woman trying to understand her place in society. As we all do. Because this is a story about each and every one of us. About everyday life, challenges, demands, dependencies, inequalities, shame, pain, fear. But also about the struggle for oneself that comes precisely from shared experiences. And about love. The most important one – sisterly love.
The drama “Woman and Life” was awarded in the IV Drama Competition CONTACT ZONE 2021 organised by the Wrocław Contemporary Theatre and the City of Wrocław.

 

program spektaklu KOBIETA I ŻYCIE

Spektakl zakwalifikował się do 29. Ogólnopolskiego Konkursu na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej.

Realizatorzy

tekst
Malina Prześluga
reżyseria
Gosia Dębska
scenografia
Anita Piotrowska
choreografia
Tomasz Graczyk
muzyka
Ignacy Zalewski
reżyseria świateł
Emil Lipski

Obsada

Antoni Milancej (gościnnie)
Agnieszka Przepiórska (gościnnie)

Repertuar

Przeczytaj