6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Autorytet – Lider – Kolektyw” dyskusja o twórczości Jerzego Grotowskiego oraz zmieniających się modelach pracy artystycznej zakończona projekcją rejestracji spektaklu „Apocalypsis cum figuris”

Festiwal OPEN THE DOOR Panel dyskusyjny Scena w Malarni

Czterech mężczyzn stojących w grupie na środku sceny i trzymających w dłoniach świece - zdjęcie w barwie fioletu z dodatkiem żółci

Panel dyskusyjny z tłumaczeniem na PJM oraz projekcja rejestracji spektaklu „Apocalypsis cum figuris”.

Spotkanie poświęcone będzie dynamice zmian, jakie następują w najważniejszej „tektonicznie” płaszczyźnie teatru – relacji lidera i zespołu. O estetycznej odrębności teatru zawsze stanowiła niesprowadzalna do prostej sumy umiejętności technika aktorska. Zmienna, krucha, trudna do opisania – techné. Nigdzie jednak tak głośno jak w przypadku prac teatralnych nie podnoszono równocześnie kwestii etosu pracy – począwszy od etosu zawodu, po etykę i prawo indywidualnego wyboru każdej zaangażowanej w proces osoby. Przywołując „Apocalypsis cum figuris”, jeden z najważniejszych spektakli w historii XX wieku, który powstawał w blisko trzyletnim procesie pracy zbiorowej, pragniemy zapytać, czy praca Jerzego Grotowskiego i Zespołu Teatru Laboratorium zawierały w sobie także zalążek przemiany, jaka dokonuje się nieuchronnie od początku XXI wieku w teatrze instytucjonalnym i pozainstytucjonalnym.

W panelu wezmą udział:

  • Jarosław Fret (reżyser, dyrektor Instytutu JerzegoGrotowskiego)
  • Maja Komorowska (aktorka)
  • Tomasz Rodowicz (aktor, reżyser, muzyk, lider Teatru CHOREA)
  • Michał Zadara (reżyser teatralny, operowy i filmowy; wykładowca Artes Liberales UW, autor tekstów o polityce i kulturze dla Krytykapolityczna.pl)
  • Ada Tabisz (reżyserka, animatorka, działaczką społeczna)
  • Magda Szpecht (artystka teatralna, autorka instalacji i spektakli)

Repertuar

Przeczytaj