6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Autorytet i autorytarność języka. O poszukiwaniu nowych form dla głosek i migów” dyskusja na temat komunikacji wizualnej, języka teatru, pogranicza języków fonicznych i przestrzenno-wizualnych oraz ich znaczenia w sztukach wizualnych i performatywnych, Muzeum Śląskie

Festiwal OPEN THE DOOR Panel dyskusyjny Inne

Obraz krzyczącej twarzy - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Tłumaczenie na PJM

Dyskusja na temat komunikacji wizualnej, języka teatru, pogranicza języków fonicznych i przestrzenno-wizualnych oraz ich znaczenia w sztukach wizualnych i performatywnych.

Udział w dyskusji wezmą: Bogusław Słupczyński (reżyser teatralny), Dagmara Gumkowska (kuratorka festiwalu Open the Door, Teatr Śląski), Jakub Siedlecki (założyciel Inicjatywy Wolny Odczyt, autor filmów i animacji), Dagmara Stanosz (antropolożka kultury, kuratorka projektu „Głusza"), wykonawcy spektaklu „Niemiłość, czyli siedemnaście spotkań" ( Edyta Nieduziak, Kinga Hołda-Justycka, Michał Justycki, Klaudia Wysiadecka).

Spotkanie będzie okazją do rozmowy o poszukiwaniu języka scenicznego i nowych form wizualnych inspirowanych językiem migowym. Będziemy rozmawiać o możliwościach i granicach języka, miejscu polskiego języka migowego w sztukach wizualnych i roli teatru w procesie odchodzenia od audyzmu , czyli dyskryminacji osób niesłyszących w świecie zdominowanym przez dźwięk. Jakie możliwości rozwoju artystycznego mają w Polsce osoby posługujące się językiem migowym? Jak postrzegani są artyści - Głusi, dla których miganie jest naturalne i Słyszaki – czerpiący z tego języka inspiracje. Spotkanie ma charakter otwartej debaty w języku polskim fonicznym oraz polskim języku migowym.

Spotkanie odbędzie się w Muzeum Śląskim.

Repertuar

Przeczytaj