PRACA: Filmowiec

Artykuł

Zgłoś się i pracuj z nami!

Zdjęcie dla artykułu PRACA: Filmowiec

Ogłaszamy nabór do pracy - zgłoszenia do 23 lutego 2021.  

Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach ogłosił nabór na stanowiskoFILMOWIEC. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres t.kundich@teatrslaski.art.pl wyłącznie e-mailowo (z pełną dokumentacją) do 23 lutego 2021 roku do godziny 14.00. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Teatru.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, których termin planuje się w czwartym tygodniu lutego 2021.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie z zakresu realizacji obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografii lub pokrewne (preferowani absolwenci szkół filmowych lub studenci ostatnich lat)
 • umiejętność rejestracji i montażu  materiałów audiowizualnych
 • udokumentowane minimum roczne doświadczenie i umiejętność operatora obrazu lub operatora kamery lub realizatora obrazu
 • kreatywność umożliwiająca wniesienie twórczego wkładu w powstawanie materiałów audiowizualnych teatru
 • umiejętność pracy zespołowej
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoki poziom etyki,
 • umiejętność samodzielnej pracy, odpowiedzialność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagana dokumentacja:

 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i odbyte szkolenia (skan).
 • minimum 2 linki do przykładowych zrealizowanych materiałów audiowizualnych.

Główne obowiązki:

 • rejestracja filmowa spektakli i innych wydarzeń kulturalnych w Teatrze wraz z montażem,
 • przygotowywanie i wyprodukowanie filmów promocyjnych na potrzeby Teatru,
 • współtworzenie w warstwie audiowizualnej spektakli Teatru oraz współpraca z reżyserami i innymi twórcami przedstawień teatralnych oraz realizacji filmowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 3000,- zł do 3700,- zł brutto (w zależności od posiadanych umiejętności) + dodatek stażowy.

Składanie ofert:

 • osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres t.kundich@teatrslaski.art.pl wyłącznie e-mailowo (z pełną dokumentacją) do 23 lutego 2021 roku do godziny 14.00,
 • za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Teatru,
 • składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie,
 • rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami odbędą się w czwartym tygodniu lutego 2021.

Klauzula o danych osobowych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niniejszej rekrutacji na stanowisko filmowiec oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w trybie wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).

Przeczytaj