Portret Niny Batovskiej

Nina Batovska

Aktorka

Aktorka teatralna i filmowa, choreografka. W 2009 roku ukończyła Narodowy Uniwersytet Artystyczny im. Iwana Kotlarewskiego w Charkowie. Przed wybuchem wojny w Ukrainie zawodowo była związana z charkowskimi teatrami: Teatrem Charkowskim im. Aleksandra Puszkina („Yermie” i „Pieśń leśna”, reż. Olga Turutya Prasałowa; „Nie ma już Eurydyki”, reż. Ołeksandr Seredny; „Ciotka Charliego”, reż. Paweł Gatiłow), Teatrem „Piękne Kwiaty” („Alicja w krainie czarów” oraz „Dracula”, reż. Artem Vusyk) oraz Teatrem „Nafta”, gdzie pracowała jako aktorka, performerka, współautorka spektakli („Apollo”, reż. Nina Chizna; „Alternatywa” i „Hamlet”, reż. Artem Vusyk; „Świątynia”, reż. Nina Khizhna). Prowadziła również warsztaty i kursy mistrzowskie z zakresu świadomego ruchu, improwizacji i teatru fizycznego.