Mikołaj Lichtański

Konserwator urządzeń elektronicznych