Za nami kolejne ważne spotkanie!

Artykuł

Wczoraj spotkaliśmy się w Śląskim, żeby porozmawiać o odzyskiwaniu podmiotowości przez przedstawicieli kulturowych mniejszości. Nie tylko tych na świecie, ale również tych nam najbliższych – kultur rdzennych na Górnym Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim.
 
Mamy nadzieję, że ta rozmowa przyczyni się do rozwoju dyskusji na temat wspólnego życia przedstawicieli różnych kultur opartego na wzajemnym szacunku i otwartości na innych.
 
Dziękujemy za kolejne ważne spotkanie!

Przeczytaj