Druga Nagroda im. K. Kutza wręczona!

Artykuł

Za nami Gala wręczenia Nagrody im. K. Kutza. Laureatem drugiej edycji został SZCZEPAN TWARDOCH - znakomity śląski pisarz i publicysta.
 
"(...) 𝘕𝘪𝘦 𝘤𝘩𝘰𝘥𝘻𝘪 𝘸𝘴𝘻𝘢𝘬 𝘰 𝘵𝘰, 𝘪𝘭𝘦 𝘒𝘶𝘵𝘻𝘢 𝘫𝘦𝘴𝘵 𝘸 𝘛𝘸𝘢𝘳𝘥𝘰𝘤𝘩𝘶 – 𝘯𝘢 𝘱𝘦𝘸𝘯𝘰 𝘵𝘺𝘭𝘦, 𝘪𝘭𝘦 𝘱𝘰𝘵𝘳𝘻𝘦𝘣𝘢, 𝘢𝘣𝘺 𝘥𝘻𝘪𝘢𝘥𝘬𝘢 𝘪 𝘸𝘯𝘶𝘬𝘢 𝘱𝘳𝘻𝘺𝘱𝘪𝘴𝘢𝘤́ 𝘥𝘰 𝘵𝘦𝘫 𝘴𝘢𝘮𝘦𝘫 𝘴𝘺𝘮𝘣𝘰𝘭𝘪𝘤𝘻𝘯𝘦𝘫 𝘸𝘴𝘱𝘰́𝘭𝘯𝘰𝘵𝘺 𝘚́𝘭𝘢̨𝘻𝘢𝘬𝘰́𝘸, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘢 𝘱𝘳𝘰́𝘣𝘶𝘫𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘺𝘸𝘳𝘰́𝘤𝘪𝘤́ 𝘪𝘮 𝘨𝘰𝘥𝘯𝘰𝘴́𝘤́ 𝘪 𝘥𝘭𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰 𝘮𝘰́𝘸𝘪 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘰 𝘯𝘪𝘤𝘩, 𝘻̇𝘦 „𝘤𝘰𝘴́ 𝘪𝘮 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘱𝘰𝘮𝘪𝘦𝘴𝘻𝘢ł𝘰, 𝘪 𝘴𝘢𝘮𝘪 𝘯𝘪𝘦 𝘸𝘪𝘦𝘥𝘻𝘢̨, 𝘬𝘪𝘮 𝘯𝘢𝘱𝘳𝘢𝘸𝘥𝘦̨ 𝘴𝘢̨”. 𝘈 𝘵𝘰 𝘥𝘭𝘢𝘵𝘦𝘨𝘰, 𝘻̇𝘦 𝘨ł𝘰𝘴́𝘯𝘰 𝘪 𝘰𝘥𝘸𝘢𝘻̇𝘯𝘪𝘦 𝘸𝘺𝘳𝘢𝘻̇𝘢𝘫𝘢̨ 𝘴𝘸𝘰́𝘫 𝘴𝘱𝘳𝘻𝘦𝘤𝘪𝘸 𝘸𝘰𝘣𝘦𝘤 𝘸𝘴𝘻𝘺𝘴𝘵𝘬𝘪𝘦𝘨𝘰, 𝘤𝘰 𝘪𝘤𝘩, 𝘻𝘸ł𝘢𝘴𝘻𝘤𝘻𝘢 𝘫𝘢𝘬𝘰 𝘚́𝘭𝘢̨𝘻𝘢𝘬𝘰́𝘸, 𝘣𝘰𝘭𝘪, 𝘯𝘪𝘦𝘻𝘢𝘭𝘦𝘻̇𝘯𝘪𝘦 𝘰𝘥 𝘵𝘦𝘨𝘰, 𝘫𝘢𝘬𝘢̨ 𝘣𝘢𝘳𝘸𝘢̨ 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘮𝘪𝘦𝘯𝘪 𝘪 𝘴𝘬𝘢̨𝘥 𝘱𝘰𝘤𝘩𝘰𝘥𝘻𝘪. 𝘈𝘭𝘦 𝘵𝘦𝘻̇ 𝘰𝘣𝘺𝘥𝘸𝘢𝘫 𝘯𝘪𝘦 𝘴𝘻𝘤𝘻𝘦̨𝘥𝘻𝘢̨ 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘬𝘭𝘦𝘯́𝘴𝘵𝘸 „𝘯𝘢𝘴𝘻𝘦𝘫 𝘻𝘢𝘴𝘳𝘢𝘯𝘦𝘫 𝘬𝘳𝘢𝘴𝘯𝘰𝘭𝘶𝘥𝘬𝘰𝘸𝘢𝘵𝘰𝘴́𝘤𝘪”, 𝘰 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘦𝘫 𝘸𝘪𝘦𝘭𝘰𝘬𝘳𝘰𝘵𝘯𝘪𝘦, 𝘪 𝘵𝘰 𝘸 𝘫𝘦𝘴𝘻𝘤𝘻𝘦 𝘣𝘢𝘳𝘥𝘻𝘪𝘦𝘫 𝘥𝘰𝘴𝘢𝘥𝘯𝘺𝘤𝘩 𝘴ł𝘰𝘸𝘢𝘤𝘩, 𝘸𝘺𝘱𝘰𝘸𝘪𝘢𝘥𝘢ł 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘱𝘢𝘵𝘳𝘰𝘯 𝘵𝘦𝘫 𝘯𝘢𝘨𝘳𝘰𝘥𝘺. 𝘗𝘰𝘵𝘳𝘻𝘦𝘣𝘢 𝘰𝘥𝘳𝘢𝘵𝘰𝘸𝘺𝘸𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘥𝘶𝘤𝘩𝘰𝘸𝘰𝘴́𝘤𝘪 𝘚́𝘭𝘢̨𝘴𝘬𝘢 𝘱𝘰𝘻𝘰𝘴𝘵𝘢𝘫𝘦 𝘣𝘰𝘸𝘪𝘦𝘮 𝘤𝘪𝘢̨𝘨𝘭𝘦 𝘢𝘬𝘵𝘶𝘢𝘭𝘯𝘢 𝘪 𝘳𝘰𝘻𝘶𝘮𝘪𝘦𝘫𝘢̨ 𝘵𝘰 𝘤𝘪, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘻𝘺 𝘤𝘩𝘤𝘢̨ 𝘴ł𝘶𝘤𝘩𝘢𝘤́ 𝘻𝘢𝘳𝘰́𝘸𝘯𝘰 𝘒𝘶𝘵𝘻𝘢, 𝘫𝘢𝘬 𝘪 𝘛𝘸𝘢𝘳𝘥𝘰𝘤𝘩𝘢.
𝘒𝘵𝘰́𝘻̇ 𝘣𝘰𝘸𝘪𝘦𝘮 𝘰𝘥𝘸𝘢𝘻̇𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘯𝘪𝘻̇ 𝘛𝘸𝘢𝘳𝘥𝘰𝘤𝘩 𝘥𝘻𝘪𝘴́ – 𝘵𝘢𝘬 𝘫𝘢𝘬 𝘒𝘶𝘵𝘻 𝘸𝘤𝘻𝘰𝘳𝘢𝘫 – 𝘣𝘪𝘦𝘳𝘻𝘦 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘻𝘢 𝘣𝘢𝘳𝘺 𝘻𝘦 𝘴́𝘭𝘢̨𝘴𝘬𝘢̨ 𝘵𝘰𝘻̇𝘴𝘢𝘮𝘰𝘴́𝘤𝘪𝘢̨, 𝘬𝘵𝘰 𝘥𝘰𝘴𝘢𝘥𝘯𝘪𝘦𝘫 𝘪 𝘻 𝘸𝘪𝘦̨𝘬𝘴𝘻𝘺𝘮 𝘶𝘱𝘰𝘳𝘦𝘮, 𝘢𝘭𝘦 𝘣𝘦𝘻 𝘨𝘸𝘢𝘳𝘢𝘯𝘤𝘫𝘪 𝘦𝘧𝘦𝘬𝘵𝘶, 𝘵ł𝘶𝘮𝘢𝘤𝘻𝘺 𝘯𝘢𝘮, 𝘻̇𝘦 𝘵𝘳𝘻𝘦𝘣𝘢 𝘻𝘢𝘫𝘢̨𝘤́ 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘴𝘰𝘣𝘢̨, 𝘣𝘦𝘻 𝘰𝘨𝘭𝘢̨𝘥𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘯𝘢 𝘵𝘰, 𝘤𝘰 𝘮𝘺𝘴́𝘭𝘢̨ 𝘰 𝘯𝘢𝘴 𝘪𝘯𝘯𝘪: „𝘗𝘳𝘻𝘦𝘴𝘵𝘢𝘯́𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘱𝘳𝘰𝘴𝘪𝘤́ 𝘰 𝘶𝘻𝘯𝘢𝘯𝘪𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘻 𝘪𝘯𝘯𝘺𝘤𝘩, 𝘶𝘻𝘯𝘢𝘫𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘴𝘢𝘮𝘪. 𝘡𝘳𝘰́𝘣𝘮𝘺 𝘴𝘪𝘦̨ 𝘴𝘢𝘮𝘪”. 𝘐 𝘵𝘢𝘬𝘢 𝘵𝘦𝘻̇ 𝘫𝘦𝘴𝘵 𝘫𝘦𝘨𝘰 𝘱𝘰𝘸𝘪𝘦𝘴́𝘤́: 𝘯𝘪𝘦𝘱𝘰𝘬𝘰𝘳𝘯𝘢, 𝘣𝘰𝘭𝘦𝘴𝘯𝘢 𝘪 𝘮𝘢̨𝘥𝘳𝘢 𝘮𝘢̨𝘥𝘳𝘰𝘴́𝘤𝘪𝘢̨ 𝘱𝘰𝘬𝘰𝘭𝘦𝘯́, 𝘬𝘵𝘰́𝘳𝘺 𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘯 𝘛𝘸𝘢𝘳𝘥𝘰𝘤𝘩𝘰𝘸𝘺 𝘴𝘪𝘭𝘦𝘻𝘫𝘢𝘯́𝘴𝘬𝘪 𝘴𝘵𝘰𝘱 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘻 𝘸𝘪𝘦𝘬𝘪 𝘱𝘳𝘢𝘤𝘰𝘸𝘢ł𝘺. 𝘐 𝘻𝘢𝘱𝘳𝘢𝘤𝘰𝘸𝘢ł𝘺." - Andrzej Gwóźdź / fragment laudacji dla laureata
 
W tym roku po raz pierwszy przyznana została także nagroda honorowa – tytuł Ambasadora Śląska. To wyróżnienie dla osoby, która wiele swojej energii poświęca miejscu, w którym żyje. Komuś, kto na Śląsku jest bardzo rozpoznawalny. Został nim PROF. TADEUSZ SŁAWEK. 
Wśród nominowanych znaleźli się wybitni przedstawiciele środowiska artystycznego, zaangażowani w kształtowanie opinii publicznej wedle wartości przyświecających patronowi nagrody: fotografka, tłumaczka, reżyserka filmów dokumentalnych, Joanna Helander; architekt, Tomasz Konior; pisarz i publicysta, Zbigniew Rokita; reżyser, Wojciech Smarzowski oraz pisarz i felietonista, Szczepan Twardoch.
Wszystkim nominowanym oraz laureatom serdecznie gratulujemy!
 
Gala odbyła się tradycyjnie 16 lutego, w dniu urodzin patrona - Kazimierza Kutza, w Teatrze Śląskim im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. 
 
 
 
Uzasadnienia dla nominowanych do drugiej Nagrody im. K. Kutza:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przeczytaj