Logo


MOJE KATOWICE - spotkanie autorskie Lecha Szarańca


SPOTKANIE

MOJE KATOWICE - spotkanie autorskie Lecha Szarańca
Scena w Malarni

[PO]    02.03   |  17.00
Bilety:
1 zł

Sprzedaż biletów tylko w kasie teatru
UDZIAŁ BIORĄ

ŚCIEŻKA SZTUKIMOJE KATOWICE - SPOTKANIE AUTORSKIE LECHA SZARAŃCA

Spotkanie autorskie wokół książki „Moje Katowice” Lecha Szarańca (czwarta część zbioru felietonów drukowanych na łamach „Dziennika Zachodniego”, wydawnictwo Śląsk, Katowice 2019). Autor opisuje m.in.  Muzeum Archidiecezjalne z bogatymi zbiorami sztuki sakralnej, placówkę wyróżniającą się wśród instytucji kultury Katowic. Przypomina też wybrane fragmenty zapomnianych dziejów miasta, takie jak: ostatnie dni wsi Katowice, funkcjonowanie gminy starokatolickiej, działania czytelni dla kobiet oraz innych organizacji społecznych i sportowych w latach 1918-1939, trudne początki polskiego księgarstwa..

Lech Szaraniec - Doktor nauk humanistycznych, historyk, nauczyciel akademicki, muzealnik, poeta. Od 1984 do 2007 roku dyrektor Muzeum Śląskiego. Organizator i twórca restytuowanego po 45 latach Muzeum Śląskiego w Katowicach jako placówki naukowo-badawczej o bogatym dorobku kolektorskim, wystawienniczym i wydawniczym. Autor m.in. publikacji "Osady i osiedla Katowic", "Zabytkowe ośrodki miejskie. Górny Śląsk", "Małopolska Południowo-Zachodnia i Północno-Zachodnia", "Śląsk Opawski", "Górny Śląsk", "KWK Wieczorek - Zarys monograficzny", "Wielokulturowość Górnego Śląska". Współautor m.in. publikacji "Górny Śląsk. Skarb kultury 2000", "Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1902-2001"; redaktor naukowy publikacji m.in. "Ziemia Śląska" serii wydawniczych Wszechnica Muzeum Śląskiego i Leksykon Śląski.

W trakcie spotkania będzie można nabyć książkę z autografem autora.

Spotkanie odbywa się w ramach projektu "Spotkanie autorskie Lecha Szarańca - autora książki Moje Katowice" dofinansowanego ze środków Miasta Katowice.
Projekt objęty mecenatem Miasta Katowice.
Tematyka Śląska