Logo

BOGUSŁAW JASIOK
WYKSZTAŁCENIE

Wydział Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego, Uniwersytet Śląski w Katowicach (Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej)

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (Podyplomowe Studium Menedżerów Kultury)
ZASTĘPCA DYREKTORA


 

ŚLĄSK TO DLA MNIE…

Śląsk jest moim miejscem do życia. Ślązakiem jestem od pokoleń. Mam oraz lubię tę porządność, obowiązkowość i pragmatyzm, jakie cechują Ślązaków. 

 


 

O MNIE

Menedżer kultury, producent, miłośnik teatru i kina. W latach 2006–2014 związany z Instytucją Filmową „Silesia Film”, gdzie był odpowiedzialny za kwestie organizacji produkcji filmowej, współpracę z partnerami oraz działania reklamowe i marketingowe. Od 2011 roku był również kierownikiem Kina Kosmos – Centrum Sztuki Filmowej w Katowicach. Kilka lat pracował w chorzowskim Teatrze Rozrywki jako specjalista ds. impresariatu (m.in. koordynacja ogólnopolskich i międzynarodowych tras, organizacja wakacyjnych przeglądów teatralnych). Współpracował także z grupą wydawniczą Polskapresse. Od pierwszej edycji związany z produkcją i realizacją Katowickiego Karnawału Komedii, gdzie obecnie pełni funkcję dyrektora ds. produkcji. W latach 2009–2010 był koordynatorem projektu „Katowice – Miasto Wielkich Wydarzeń”. Jako kierownik produkcji pracował m.in. przy realizacji takich filmów, jak „Avunculus” (reż. A. Żebrowska) czy „Spełnienie” (reż. S. Janicki). Na swoim koncie osiągnięć zawodowych ma również produkcję benefisów znamienitych postaci świata filmowego, m.in. Jerzego Stuhra, Krzysztofa Zanussiego, Sławomira Idziaka, Andrzeja Fidyka czy Lecha Majewskiego. Związany także z Festiwalem Europejskich Szkół Artystycznych i Twórczości „Kręgi sztuki” oraz Międzynarodowym Festiwalem Producentów Filmowych REGIOFUN. W 2014 roku otrzymał Laur Studencki Uniwersytetu Śląskiego dla promotora kultury studenckiej. W 2017 roku został odznaczony za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę.