6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Byk” | wydarzenie towarzyszące

tekstSzczepan Twardoch

Festiwal OPEN THE DOOR Duża Scena Data premiery 19/03/2022

Mężczyzna rozmawiający przez telefon - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Roboczku, pōdź sam yno do ōpy, dej licko. Robert, powiedz księdzu wierszyk. Taki zdolny, ale leniwy. Panie Robercie, mistrzu, zapraszamy! Panie Robercie, czy to pan jest na tych zdjęciach? Czy pan jest pod wpływem narkotyków? A teraz przed państwem Robert Mamok, skandalista i prowokator! Panie Robercie, może pan coś powie po śląsku…? Robert, musisz mówić o swoich emocjach. Nie możesz się bać swoich emocji, Robert. Tato, jesteś tam? Tato! Robert, skurwysynu, jak mogłeś mi to zrobić? Robert, myślisz, że oni nas widzieli razem? Taki stary, a taki głupi. Tak bardzo się na panu zawiedliśmy, panie Robercie.

„Byk” to drugi po „Pokorze” tekst dramatyczny Szczepana Twardocha, autora bestsellerowych powieści m.in „Króla”, „Morfiny” i „Dracha”. Bohaterem monodramu jest Robert Mamok, który w dwóch językach, po polsku i po śląsku zmaga się z własną tożsamością klasową i etniczną. Oto mężczyzna w kryzysie: mocuje się ze swoją winą i słabościami, waży sukcesy i klęski, konfrontuje się z wagą rodzinnej tajemnicy, z brzemieniem surowego, śląskiego wychowania, z rozpaczą, gniewem i goryczą.

ENG BULL

Roboczku, pōdź sam yno do ōpy, dej licko. Robert, tell the priest a poem. So talented, but lazy. Mr Robert, master, welcome! Mr Robert, are you the one in these pictures? Are you under the influence of drugs? And now Robert Mamok, scandalist and provocateur! Mr Robert, why don’t you say something in Silesian...? Robert, you have to talk about your emotions. You can’t be afraid of your emotions, Robert. Dad, are you there? Dad, Robert, motherfucker, how could you do this to me? Robert, do you think they saw us together? So old and so stupid. We’re so disappointed in you, Mr Robert.
“Bull” is the second dramatic text after “Humility” by Szczepan Twardoch, author of bestselling novels, including “The King,” “Morphine” and “Drach.” The protagonist of the monodrama is Robert Mamok, who struggles with his own class and ethnic identity in two languages, Polish and Silesian. Here is a man in crisis: he wrestles with his guilt and weaknesses, weighs up successes and failures, confronts the weight of a family secret, the burden of a strict Silesian upbringing, despair, anger and bitterness.

Premiera 19 marca 2022 | WARSZAWA / Teatr Studio

Premiera śląska 26, 27 marca 2022 | KATOWICE / Teatr Korez

GŁÓWNY PRODUCENT:

STUDIO teatrgaleria

KOPRODUCENCI:

Fundacja Teatru Śląskiego „Wyspiański”

Teatr Łaźnia Nowa

Instytut im. Jerzego Grotowskiego

PARTNER:

Teatr Korez

Rok Jubileuszowy w Teatrze Śląskim został objęty patronatem honorowym przez Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego oraz Prezydenta Miasta Katowice Marcina Krupę.

Logo Miasta Katowic, Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Katowic

Realizatorzy

tekst
Szczepan Twardoch
reżyseria
Szczepan Twardoch, Robert Talarczyk
scenografia
Marcel Sławiński
muzyka
Aleksander Nowak
asystentka produkcji (Teatr Studio)
Katarzyna Pawlonka
współpraca produkcyjna
Małgorzata Długowska-Błach
asystentka reżysera
Dorota Damec
koordynacja (Teatr Łaźnia Nowa)
Małgorzata Rapacz
producentka (Instytut Grotowskiego)
Dominika Nestorowska
współpraca produkcyjna (Studio)
Dorota Chałaczkiewicz

Obsada

Robert Mamok
Robert Talarczyk

Repertuar

Przeczytaj

  • Wieczór wspomnień pamięci Jerzego Kuczery

    Zdjęcie dla artykułu Wieczór wspomnień pamięci Jerzego Kuczery z spektaklu Wieczór wspomnień pamięci Jerzego Kuczery , autor zdjęcia Przemysław Jendroska

    Artykuł

    Wczoraj razem z Szkołą Aktorską Teatru Śląskiego spotkaliśmy się na Scenie w Malarni, aby wspólnie powspominać naszego kolegę, nauczyciela i

    Czytaj o: Wieczór wspomnień pamięci Jerzego Kuczery