6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Prawdziwe życie aniołów” | projekcja filmu

Festiwal OPEN THE DOOR Projekcja filmu Inne 1 h 35 min

Mężczyzna siedzący na wózku inwalidzkim, za nim kobieta, która go prowadzi, jednak ręce ma rozłożone, nie trzyma wózka - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Czy kiedy aktor traci słowa, przestaje być aktorem? Adam jest u szczytu sławy. Scena to jego życie i często wybiera aktorstwo, zaniedbując relacje z najbliższymi. Kiedyś wcielił się w grzesznego, ale szlachetnego anioła. Teraz potrzebna jest mu jego pomoc. Adam ma poważny udar. Lekarze walczą o jego życie, ale nie dają szans na powrót do „żywych”. Jego żona Agnieszka wierzy, że mimo śpiączki jej mąż gdzieś tam jest. Trzeba do niego dotrzeć i zmobilizować do powrotu. A potem nauczyć wszystkiego od podstaw, bo choroba odbiera mowę i sprawność ciała. Rozpoczyna się walka o spełnienie obietnicy, że Adam kiedyś stanie na scenie i zagra. Prawdopodobnie po raz pierwszy w historii kina aktor po udarze, cierpiący na afazję i paraliż, gra główną rolę. Film inspirowany historią Krzysztofa Globisza.

Znany i ceniony aktor Adam (w tej roli Krzysztof Globisz), przechodzi nagły i rozległy udar. Traci zdrowie i niezbędne do wykonywania swojego zawodu narzędzie – mowę. Pomimo niedającej nadziei diagnozy Agnieszka – żona Adama (Kinga Preis) z uporem i determinacją walczy o jego powrót do zdrowia i na scenę. Czy rodzina i przyjaciele zmotywują Adama, by podjął wyzwanie i wydostał się z krainy między jawą, a snem, do której trafił w czasie choroby? Czy Adam wyjdzie z afazji i wróci do swojego życia przed udarem, kiedy był cenionym aktorem i uwielbianym przez studentów pedagogiem? Co tak naprawdę okaże się najważniejsze?

 

ENG THE REAL LIFE OF ANGELS

When an actor losses words, does he cease to be an actor? Adam is at the height of his fame. The stage is his life and he often chooses to act, neglecting relationships with those closest to him. He once embodied a sinful but noble angel. Now he needs his help. Adam has suffered a serious stroke. The doctors are fighting for his life, but give him no chance of returning to the “living”. His wife Agnieszka believes that despite the coma her husband is somewhere out there. He needs to be reached and mobilised to return. And then teach him everything from scratch, as the disease takes away his speech and bodily functions. The struggle begins to fulfil the promise that Adam will one day stand on stage and perform. It is probably the first time in the history of cinema that a post-stroke actor, suffering from aphasia and paralysis, plays a leading role. The film is inspired by the story of Krzysztof Globisz.

Adam (played by Krzysztof Globisz), a well-known and respected actor, suffers a sudden and extensive stroke. He loses his health and a tool essential to his profession – speech. Despite the hopeless diagnosis, Agnieszka, Adam’s wife (Kinga Preis), fights stubbornly and determinedly for his return to health and to the stage. Will family and friends motivate Adam to take up the challenge and get out of the land between waking and dreaming, into which he found himself during his illness? Will Adam recover from his aphasia and return to his pre-stroke life, when he was a respected actor and a much-loved educator among his students? What will actually turn out to be the most important thing?

Projekcja filmu odbywa się w Kinie Światowid.

scenariusz i reżyseria Artur W. Baron

obsada Krzysztof Globisz, Kinga Preis, Jerzy Trela, Anna Tomaszewska, Michał Majnicz, Olga Więcek, Juliusz Chrząstowski, Anna Dymna

Repertuar

Przeczytaj