6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Libido romantico”, Teatr 21 w Warszawie

Festiwal OPEN THE DOOR Duża Scena 2 h

Dwóch mężczyzn stojących blisko siebie, jeden dotyka wargę drugiego - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

200 lat temu premierze „Ballad i romansów” towarzyszył skandal obyczajowy i niepokój społeczny. Mickiewicza oskarżono o niemoralność i perwersyjność. Przemówił językiem grupy o najniższym statusie społecznym, oddając jej prawo do ucieleśnienia jej fantazji i pragnień. Przepełnione erotyzmem, zmysłowością, miłosnym szaleństwem teksty spełniały również rolę emancypacyjną, stając się manifestem nowej wrażliwości, znosząc hierarchie klasowe i postulując demokrację uczuć. Balladami wprowadził nowe, niedopuszczane społecznie obrazy, które uderzyły z całą mocą w mieszczańską pruderyjność. Czy jego teksty dziś mogą wywołać podobny niepokój? W „Libido romantico” aktorzy i aktorki, twórcy i twórczynie rzucają wyzwanie współczesnemu społeczeństwu. Sięgając po klasyczne i (wydawałoby się) ujarzmione, narodowe, uświęcone teksty narodowego wieszcza, odnajdują w nich swój głos.

ENG 200 years ago, the premiere of “Ballads and Romances” was accompanied by moral scandal and social unrest. Mickiewicz was accused of immorality and perversion.
He spoke the language of a group of the lowest social status, giving them the right to embody their fantasies and desires. Overflowing with eroticism, sensuality and amorous frenzy, the texts also fulfilled an emancipatory role, becoming a manifesto of a new sensibility, abolishing class hierarchies and postulating a democracy of feelings. With his Ballads, he introduced new, socially unacceptable images that struck hard at bourgeois prudery. Can his texts today evoke similar anxiety?
In “Libido Romantico,” actors, actresses, and creators challenge contemporary society. Reaching for the classic and (seemingly) tamed, national, hallowed texts of the national bard, they find their voice in them, claiming the right of people with disabilities to love and to sexuality.

Theatre 21 has bravely broken down stereotypes about theatre work with disabled people. The company’s actors are primarily people with Down’s syndrome and autism spectrum disorder, who have become full participants in stage life. Theatre 21’s productions can be seen on the stages of renowned theatres and festivals, and the company increasingly cooperates with various institutions, while its members also carry out their own projects.

Realizatorzy

reżyseria
Justyna Wielgus
dramaturgia i scenariusz
Justyna Lipko-Konieczna
kostiumy i scenografia
Wisła Nicieja
muzyka
Zoi Mikhailova
wideo
Wojtek Kaniewski
światło
Monika Sidor

Obsada

Maja Kowalczyk
Daniel Krajewski
Jan Adam Kowalewski
Aleksander Orliński
Piotr Sakowski
Aleksandra Skotarek
Magdalena Świątkowska

Repertuar

Przeczytaj