6. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: „Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję”, Teatr Łaźnia Nowa, Teatr im. Stefana Żeromskiego

Festiwal OPEN THE DOOR Duża Scena 2 h

Mężczyzna siedzący na krześle, na drugim planie mężczyzna grający na organach - zdjęcie w barwach fioletu i żółci

Spektakl z tłumaczeniem na PJM i audiodeskrypcją

Jeśli choć raz wyliście z bezsilności, lekarz zwracał się do Was w trzeciej osobie, a ksiądz powtarzał Wam, że cierpienie uszlachetnia, nie możecie przegapić tego spektaklu.

„Jak nie zabiłem swojego ojca i jak bardzo tego żałuję” to adaptacja głośnej książki Mateusza Pakuły, dramatopisarza, dramaturga i reżysera teatralnego, znanego widzom z takich spektakli jak „Lem vs. P.K. Dick”, „Pluton p-brane” i „Wieloryb the Globe”. To osobista opowieść o procesie umierania jego ojca, który chorował na raka trzustki, ale też historia bezradności i wściekłości na instytucje państwa, służbę zdrowia i Kościół, które zadają chorym dodatkowe cierpienia. „Współumieranie”, o którym napisał Mateusz Pakuła, nie jest jednostkowym doświadczeniem. Z bezradnością, wściekłością i gniewem mierzą się tysiące ludzi w całej Polsce, którzy nie mogą decydować o własnym losie, a ich bliskim ogranicza się prawa. To krzyk o eutanazję w chwilach przekraczania granic cierpienia. Ale myli się ten, kto myśli, że zobaczy na scenie smutną opowieść, bo w spektaklu nie zabraknie groteski i komizmu, tak bliskich wszystkim spektaklom Pakuły.

Na scenie zobaczymy Jana Jurkowskiego, znanego ze spektaklu „Lem vs. P.K. Dick”, a szerzej z Grupy Filmowej Darwin, Andrzeja Platę, Wojciecha Niemczyka, Szymona Mysłakowskiego oraz Marcina Pakułę, brata autora książki i reżysera, do którego będzie należało ostatnie słowo.

ENG HOW I DIDN’T KILL MY FATHER AND HOW MUCH I REGRET IT

If you have at least once howled with helplessness, a doctor addressed you in the third person and a priest repeatedly told you that suffering ennobles, you cannot miss this performance.

“How I Didn’t Kill My Father and How Much I Regret It” is an adaptation of a famous book by Mateusz Pakuła, playwright, dramatist and theatre director. It is a personal story about the dying process of his father, who suffered from pancreatic cancer, but also a story of helplessness and rage at the institutions of the state, the health service and the Church that inflict additional suffering on the sick. The ‘co-dying’ that Matthew Pakuła wrote about is not an isolated experience.
Thousands of people across Poland face helplessness, rage and anger – people who cannot decide their own fate and whose loved ones’ rights are restricted. It is a cry for euthanasia in moments of unbearable suffering. But those who think they are going to see a sad story on stage are mistaken, because the performance will not lack grotesque and comedy, so important in all of Pakuła’s plays.

On stage we will see Jan Jurkowski, known from the play “Lem vs. P.K. Dick,” and more widely from the Darwin Film Group, Andrzej Plata, Wojciech Niemczyk, Szymon Mysłakowski and Marcin Pakuła, brother of the book’s author and director, who will have the last word.

Realizatorzy

adaptacja i reżyseria
Mateusz Pakuła
scenografia i kostiumy
Justyna Elminowska
muzyka
Zuzanna Skolias-Pakuła, Antonis Skolias, Marcin Pakuła
partie wokalne
Zuzanna Skolias-Pakuła
reżyseria światła
Paulina Góral
asystent reżyserki światła
Maciej Kaszyński
wideo
Olga Balowska

Obsada

Andrzej Plata
Wojciech Niemczyk
Jan Jurkowski
Szymon Mysłakowski
Marcin Pakuła

Repertuar

Przeczytaj