3. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR

Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR powstał z chęci zaprezentowania mieszkańcom Katowic najciekawszych zjawisk światowego teatru. Pierwszy w tej części Europy projekt otwierający miasto i teatr na te spektakle i projekty artystyczne, które oddają głos ludziom, których okoliczności, społeczeństwo, choroba, niepełnosprawność, brak środków do życia czy uwarunkowania społeczne i socjalne zepchnęły na margines.
Prezentujemy najciekawsze zjawiska współczesnego teatru, ukazujące – bez skrótów i uproszczeń – życie w całym swym skomplikowaniu. Świat bez retuszu w najlepszym wykonaniu zespołów z Meksyku, Hiszpanii, Francji, Belgii, Czech, Izraela, Polski i Rosji.
W repertuarze także m.in. spektakle plenerowe, warsztaty, projekcje i czytanie performatywne.

Materiały

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.

Projekt współfinansowany ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Sponsor

Partnerzy

Patroni medialni

Przeczytaj