7. Międzynarodowy Festiwal OPEN THE DOOR: Don Kichot (Teatr Śląski w Katowicach)

Scena Kameralna napisy w języku polskim napisy w języku angielskim wydarzenie towarzyszące 1 h 40'

Spektakl z napisami w języku polskim i angielskim.

Znacie opowieść o szlachcicu z La Manchy, który zapragnął szukać rycerskich przygód? Oczywiście, że znacie! Marzyciel, idealista, ślepo wierzący w zwycięstwo dobra nad złem – to właśnie Don Kichot, jeden z najbardziej rozpoznawalnych bohaterów wszech czasów. Ten, który walczył z wiatrakami. Ten, który na damę swego serca wybrał piękną Dulcyneę. Ten, któremu w przygodach towarzyszył Sancho Pansa. Ten, który... No właśnie, jak to właściwie było z tymi opowieściami? Czy Don Kichot to prawdziwy błędny rycerz, czy jednak człowiek w obłędzie?

Jakub Roszkowski, autor adaptacji i reżyser spektaklu, poszukuje bohaterów Cervantesa na szpitalnym oddziale, na którego korytarzach nie brakuje ani humoru, ani wigoru. W świecie błędnych pacjentów gra nie toczy się o dowiedzenie cnót rycerskich, lecz o możliwość życia na swoich zasadach i wolność. Przede wszystkim jednak, zgodnie z hiszpańskim oryginałem, stawką jest tu poszukiwanie miłości oraz akceptacji.

Zobacz pełen repertuar 7. Międzynarodowego Festiwalu OPEN THE DOOR!otwiera się w nowej oknie

Dołącz do nas na Facebooku!otwiera się w nowej oknie

EN: 7th International Festival OPEN THE DOOR: Don Quixote (Poland)

Do you know the tale of the nobleman from La Mancha who wanted to seek chivalrous adventures? Of course you do! The dreamer, the idealist, the blind believer in the victory of good over evil – this is Don Quixote, one of the most recognisable heroes of all time. The one who fought against windmills. The one who chose the beautiful Dulcinea as the lady of his heart. The one who was accompanied on his adventures by Sancho Panza. The one who... Well, what was it actually like with these stories? Is Don Quixote a true misguided knight or a man gone mad?

Jakub Roszkowski, author of the adaptation and director of the play, searches for Cervantes’ characters in a hospital ward whose corridors lack neither humour nor vigour. In the world of the misguided patients, the game is not about proving the virtues of chivalry, but about being able to live on one’s own terms and being free. Above all, however, in keeping with the Spanish original, what is at stake here is the search for love and acceptance.

Repertuar

Przeczytaj

  • Weekend w Śląskim!

    Article

    Dziś w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej przełomowe głosowanie!   Mamy to! Język śląski językiem regionalnym – tak zdecydowała sejmowa większość!   

    Read o: Weekend w Śląskim!