Klara Williams otrzymała Nagrodę im. Andrzeja Nardellego

Artykuł

Nagroda im. Andrzeja Nardellego przyznawana przez Sekcję Krytyków Teatralnych ZASP za najlepszy debiut aktorski w sezonie 2020/2021 w rękach Klary Williams Gala wręczenia Nagrody odbyła się dzisiaj, 29 marca, w Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego Klara Williams została wyróżniona za za rolę Oleńki w spektaklu „Potop” Henryka Sienkiewicza, w reżyserii Jakuba Roszkowskiego, zagranego na deskach Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. W swoim uzasadnieniu zgłoszonej kandydatury aktorki do Nagrody, Jerzy Kosiewicz pisał:
(…) ma właśnie metafizyczny talent, tę platońską iskrę bożą, która sprawia, że gdy pojawia się na scenie, to ściąga uwagę widzów na siebie właśnie.
Serdecznie gratulujemy!

Przeczytaj