Szkoła Pisania Sztuk ogłasza nabór uczestników!

Artykuł

Szkoła Pisania Sztuk - edycja w roku 2022

Kolejny rok z rzędu ruszamy ze Szkołą Pisania Sztuk firmowaną przez naszego dramaturga, Artura Pałygę. Zgłoszenia przyjmujemy do 31 stycznia 2022 r. na adres Artura Pałygi.

Zgłoszenie obejmuje:

 1. Parę zdań o sobie z uwzględnieniem doświadczenia pisarskiego i teatralnego lub uzasadnieniem: „dlaczego dotąd nie, a teraz chcę zacząć”.
 2. Odpowiedź na pytanie: „Po co mi te zajęcia?”
 3. Fragment tekstu scenicznego o maksymalnej objętości do 5000 znaków napisany w celach rekrutacyjnych na zadany temat.

Tegorocznym tematem jest ODRODZENIE.

Wskazówki do tematu:

Hasło: ODRODZENIE można potraktować ogólnie lub indywidualnie, historycznie bądź współcześnie, lokalnie lub uniwersalnie, optymistycznie lub pesymistycznie. Coś powraca. Coś rodzi się na nowo. Coś będzie wzrastać do rozkwitu. Rzecz? Zjawisko? Człowiek? Coś innego?

Tekst nie musi być gotową całością, może być szkicem, zarysem, brudnopisem, a nawet notatkami do czegoś, co mogłoby powstać. Powinien jednak zawierać sytuację dramatyczną.

Szkoła Pisania Sztuk opiera się głównie na rozmowach uczestników, gdzie rolą prowadzącego jest zadawanie pytań i poprowadzenie tych rozmów tak, aby coś ciekawego, pożytecznego, inspirującego dla uczestników z nich wynikało. Założenie jest takie, że każdy z uczestników w trakcie kilku miesięcy znajdzie własny temat, zbada go, przegada z innymi uczestnikami, sprecyzuje i napisze sztukę, której kolejne partie będzie sprawdzał w czytaniu i dyskusjach w trakcie zajęć. Komu uda się napisać zwartą i przekonującą całość, ten wygrał i jego tekst weźmie udział w finałowych czytaniach z publicznością.

Zajęcia prowadzi dramaturg Teatru Śląskiego, Artur Pałyga – autor nagradzanych sztuk teatralnych wystawianych w Polsce i w świecie, oraz reportaży publikowanych m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Odrze”, „Dużym Formacie” czy „Tygodniku Powszechnym”. Jego sztuki dwukrotnie zdobyły Grand Prix festiwalu R@Port w Gdyni, spektakle na podstawie jego tekstów kilkukrotnie zwyciężyły w Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej. W 2013 zdobył Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną. 

Sesje raz na dwa tygodnie (w piątki) po 4 godziny w siedzibie Teatru Śląskiego im. St. Wyspiańskiego w Katowicach. Finałowe czytania w październiku 2022 r.

W ramach zajęć:

 • Praktyka scenicznego pisania (prowadzący: Artur Pałyga)
 • Praca nad samodzielnie przygotowywanymi tekstami.
 • Dyskusje o tekstach pozostałych uczestników zajęć – w trakcie pracy nad nimi.
 • Czytania fragmentów powstających na zajęciach tekstów przez aktorów Teatru Śląskiego oraz rozmowa z aktorami na ten temat.
 • Spotkania z kierownikiem literackim Teatru Śląskiego, dotyczące konwencji dramatycznych.
 • Jednorazowe zajęcia z reżyserem i dyrektorem Teatru Śląskiego, Robertem Talarczykiem.
 • Zwiedzanie Teatru Śląskiego (od strony praktycznej, pod kątem pracy w teatrze) z inspicjentką, Anną Kandziorą.
 • Spotkanie z krytykiem teatralnym.
 • Uczestnictwo w wybranych próbach w Teatrze Śląskim.
 • Uczestnictwo w próbach do czytań performatywnych tekstów powstałych na zajęciach.

Zakwalifikowane przez teatralną komisję (prowadzący warsztaty, kierownik literacki i dyrektor) teksty wezmą udział w finałowym czytaniu performatywnych na scenie Teatru w wykonaniu aktorów Teatru Śląskiego przygotowanym przez reżysera teatralnego.

Cena: 200 PLN / miesiąc

Przeczytaj