Pracownik Kancelarii poszukiwany

Artykuł

Ogłaszamy nabór do pracy - zgłoszenia do 4 lutego 2021

Zdjęcie dla artykułu Pracownik Kancelarii poszukiwany

Dyrektor Teatru Śląskiego w Katowicach ogłosił nabór na stanowiskoPRACOWNIK KANCELARII. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres t.kundich@teatrslaski.art.pl wyłącznie e-mailowo (z pełną dokumentacją) do 4 lutego 2021 roku do godziny 14.00. Za termin wpłynięcia oferty uznaje się datę wpływu do Teatru. Składając aplikację proszę powołać się na źródło informacji o ofercie.

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na drugi etap – praktyczny obejmujący zakres obowiązków. Po przejściu etapu drugiego odbędzie się rozmowa kwalifikacyjna, której termin planuje się w drugim tygodniu lutego 2021.

 1. Wymagania konieczne:
 • wykształcenie min. średnie ekonomiczne lub pokrewne,
 • umiejętność obsługi komputera – edytory tekstu, arkusz kalkulacyjny, platformy, bazy danych,
 • wysoka kultura osobista,
 • wysoki poziom etyki,
 • umiejętność samodzielnej pracy, odpowiedzialność,
 • dyskrecja,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • mile widziane doświadczenie na w/w stanowisku.
 1. Wymagana dokumentacja:
 • list motywacyjny,
 • CV,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe, kwalifikacje i odbyte szkolenia (skan).
 1. Główne obowiązki:
 • przyjmowanie, odbieranie i nadawanie korespondencji i przesyłek (w tym obsługa platformy SEKAP),
 • rejestrowanie przychodzącej korespondencji,
 • prowadzenie rejestru wysyłanej korespondencji,
 • prowadzenie rejestrów: umów, zarządzeń, aneksów i upoważnień oraz okresowa kontrola ich aktualności,
 • obsługa programów komputerowych, kserokopiarki i innych urządzeń biurowych.
 1. Oferujemy:
 • umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • stabilne zatrudnienie,
 • wynagrodzenie od 2800,- do 3200,- zł brutto (w zależności od posiadanych umiejętności) + dodatek stażowy

Aplikując prosimy o zawarcie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach niniejszej rekrutacji na stanowisko pracownik kancelarii oraz na potrzeby przyszłych rekrutacji w trybie wiadomości e-mail lub kontaktu telefonicznego, zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz Ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000).    

Przeczytaj