Konkurs dramaturgiczny na sztukę inspirowaną Powstaniami Śląskimi

Artykuł

Przypominamy o terminie nadsyłania tekstów

Zdjęcie dla artykułu Konkurs dramaturgiczny na sztukę inspirowaną Powstaniami Śląskimi

Przypominamy, że jeszcze tylko do końca czerwca można nadsyłać prace na konkurs dramaturgiczny na sztukę inspirowaną Powstaniami Śląskimi. Na zgłoszenia czekamy do 30 cerwca 2020 do godzi. 23.59. Nadsyłać je można pocztą elektroniczną (powstania.konkurs@teatrslaski.art.pl) lub tradycyjną na adres: Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego, Rynek 10, 40-003Katowice, z dopiskiem: KONKURS DRAMATURGICZNY (decydyje data stempla pocztowego).

Regulamin konkursu znajdziecie Państwo TUTAJ.

Przeczytaj