Logo





KUP BILET




WYBIERZ TERMIN

WYBIERZ MIEJSCE

SPRAWDŹ KOSZYK

SFINALIZUJ ZAKUP







Słowo o Jakóbie Szeli



B. JASIEŃSKI

Słowo o Jakóbie Szeli

reż. Michał Kmiecik

Scena Kameralna




Sprzedaż biletów wkrótce.